8 Mayıs 2012 Salı

Eski binalarda mantolama zorunlu mu, değil mi? Şehir efsanesi mi, gerçek mi?

Başta internet medyasında olmak üzere, mantolamanın zorunlu olduğuna ilişkin yaygın bir görüş hakim kamuoyunda. Başkentimiz Ankara da bu konuda başı çekiyor.

Bu işin aslını Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın bu işle sorumlu Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’ne dilekçe yazan ve gelen cevabı kamuoyuyla paylaşan Metin Altay isimli vatandaşımızdan öğreniyoruz. İşte cevap:


“... 5.12.2008 Tarihli ‘Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nin’ geçici 3. maddesine göre, ‘mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanma izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir’ denilmektedir. Bu maddeye göre, mevcut binalar için 2.5.2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi mevcut binalar için yalıtım yapma zorunluluğu getirmemektedir...”


Bakanlık böyle diyor. Bu işin sorumlusuna mı inanacaksınız, yoksa internet medyasındaki bilgi kirliliğine mi?